• Contactgegevens: e-mail: info@taiowa.nl | telefoon: 06-23612291 | Online afspraak

 • Metamorfosebehandeling

  De metamorfosebehandeling ook wel Prenataal therapie genoemd richt zich op het prenatale gebied op de corresponderende reflexzones van de wervelkolom op de voeten, de handen en banen op het hoofd. De voeten staan hierbij symbool voor bewegen, de handen voor het handelen en het hoofd voor het denken. De massage is een hulpmiddel op weg naar bewustwording en groei en helpt je om in jezelf naar binnen te gaan en daar te ontdekken wie je ten diepste bent. Als je je kwaliteiten en talenten gaat ontdekken en je belemmeringen onder ogen kunt zien, kun je worden zoals je bedoeld bent te zijn; een prachtige vlinder. Vandaar de naam metamorfose!

 • De prenatale periode

  Er is al veel onderzoek gedaan naar onze geboorte. Zo weten we dat de associatiegebieden in ons hersenen gevormd worden gedurende de prenatale periode van ons bestaan (de tijd die je doorbrengt in je moeders buik). In deze fase bestaat er reeds een grove structuur en erven we bepaalde structuren van onze voorouders, de zogenaamde familie eigenschappen. Andere structuren zijn nog niet gemodelleerd, dit gebeurt pas ná de geboorte. Hoe deze structuren er uit gaan zien wordt verder bepaald door onze omgeving en maakt het verschil tussen aanleg en milieu.

  In ons leven kunnen veel problemen terug te voeren zijn op een traumatische geboorte ervaring of heftige emoties van de moeder tijdens de zwangerschap. Deze herinneringen aan indrukken opgedaan tijdens de zwangerschap bevinden zich in de reflexzone van de wervelkolom en kunnen op latere leeftijd voor lichamelijke of emotionele blokkades zorgen.

 • Hoe gaat een metamorfosebehandeling in zijn werk?

  De metamorfosemassage houdt zich niet bezig met specifieke symptomen of klachten, maar werkt op de mens als geheel. De therapeut zal met een lichte aanraking, zonder oordeel en zonder verwachtingen de corresponderende reflexzones van de wervelkolom op de voeten, de handen en banen op het hoofd masseren. De werking vindt zijn uiting in de eigenschappen van zowel de masseur als van de cliënte in de manifestaties van energie. De therapeut fungeert hierbij als een soort katalysator en zal zich niet bezig houden met hoe de energieën zich manifesteren of ze willen veranderen of verbeteren. Want van nature is in de mens de levensenergie altijd gericht op groei, vervulling en volmaaktheid en zal dus zijn eigen weg vinden. De werking van een metamorfosemassage is moeilijk te verklaren je kunt de werking eigenlijk alleen maar ervaren.

 • Wanneer kan een metamorfosebehandeling zinvol zijn?

  • Als je merkt dat oude opvattingen, overtuigingen en emoties je in het leven in de weg staan. Deze kunnen in beweging komen en losgelaten worden.
  • Voor een diepgaande ontspanning ook zeer effectief bij kinderen.
  • Tijdens de zwangerschap waarbij de aanstaande moeder eventuele blokkades die zij heeft kan losmaken. Het brengt de band van vertrouwen tot stand tussen moeder en kind waardoor het kind vol vertrouwen op de wereld komen.
  • Het kan een hulp zijn voor mensen die voor een belangrijke keuze staan.
  • In de terminale fase kan metamorfosemassage een hulp zijn, om zo het leven los te kunnen laten.
 • Lichamelijke reacties en contra-indicaties

  Ieder mens reageert verschillend op een behandeling. Het kan gebeuren dat u zich de dag na de metamorfosebehandeling niet prettig of zelfs verward voelt. Soms worden bepaalde ervaringen aan de oppervlakte gebracht zodat ze losgelaten kunnen worden. Dit is een normaal verschijnsel omdat de metamorfosemassage diepe veranderingen op gang kan brengen.

  Voor deze vorm van masseren bestaan geen contra-indicaties. Metamorfosemassage is een massage die uitstekend door ouders, verzorgers, partners en zelfs kinderen kan worden aangeleerd en toegepast.