• Contactgegevens: e-mail: info@taiowa.nl | telefoon: 06-23612291 | Online afspraak

 • Praktische informatie voor cliënten

 • Werkwijze anamnese en intakebehandeling

  De eerste therapeutische behandeling duurt ongeveer 1,5 uur en begint met het afnemen van een anamnese waarbij ik samen met u relevante omstandigheden met betrekking tot uw gezondheidssituatie zal verzamelen. U kunt hierbij denken aan (historisch) medicijngebruik en leefgewoontes. Na de anamnese volgt een uitgebreide voetobservatie en intake-behandeling om de weefselgesteldheid en spanning op diverse punten en gebieden op de voeten te identificeren. Na afloop bespreken we hoe u de behandeling ervaren hebt.

  De anamnese heeft als doel om samen met u tot een klachtgericht behandelplan te komen. Deze vervolgbehandelingen duren ongeveer 1 uur. Over het algemeen reageert een gemiddeld persoon goed op zes wekelijkse consulten en zijn er vaak al zichtbare verbeteringen merkbaar. Sommigen doen er langer over en chronische problemen hebben vaak meer tijd nodig dan acute kwesties. In het begin zal een wekelijkse behandeling gewenst zijn. U krijgt van mij een formulier mee waarop u eventuele reacties kunt aangeven die u ervaart na de behandelingen zodat ik deze kan verwerken en daar waar nodig het behandelplan kan bijstellen. Afhankelijk van de klacht zal gemiddeld na 5 à 6 behandelingen het effect van de behandeling met u geëvalueerd worden.

 • Lichamelijke reacties en contra-indicaties

  De meeste mensen voelen zich na een reflexzonebehandeling kalm en ontspannen. Toch kan het voorkomen dat na een behandeling soms onaangename reacties optreden zoals bijvoorbeeld misselijkheid, angst of emotie. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken want deze zijn slechts tijdelijk en worden beschouwd als onderdeel van het genezingsproces. Het is een uiting van het lichaam om afvalstoffen te verwijderen (ontgiften) zodat herstel kan optreden.

  Alhoewel reflexzonetherapie een van de veiligste en minst inbreuk makende aanvullende therapievorm is, is er echter wel een aantal contra-indicaties. Klik in de paragraaf 'Praktische clientinformatie' op de link 'Reacties en contra-indicaties'.

 • Bent u aanvullend verzekerd?

  De kosten van een behandeling van een therapeut aangesloten bij de VNRT worden door een groot aantal zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering. Kijkt u in het vergoedingenoverzicht of u voor een vergoeding in aanmerking komt. Twijfelt u, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Voor declaratie bij de zorgverzekeraar dient u zelf zorg te dragen.

 • Vertrouwelijkheid (AVG)

  De therapeut is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van al het besprokene tussen cliënt en therapeut. Tevens is het dossier dat wordt bijgehouden vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door cliënt, de wet een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten. Op deze richtlijnen is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en de personen die toegang hebben tot die gegevens. Al deze zaken zijn vastgelegd in het privacyreglement en het AVG-register van de praktijk.

 • Annuleren afspraak

  Afspraken dienen door de cliënt 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij het niet doorgaan van een afspraak van de zijde van Taiowa is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd. Bij het niet doorgaan van een afspraak is Taiowa op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.